Έρικ Ιβανίδης – Day 2- Local Gourmet Festival 2019