Έρικ Ιβανίδης - Day 2- Local Gourmet Festival 2019